U-Kiss – What

Ok, U-Kiss again
Yeah, come back to me
To the left, to the, to the left, left
To the right, to the, to the right, right Baca lebih lanjut

U-Kiss – Round and Round

Are you ready~!!
u u u u-kiss
brave sound~ brave sound~ Baca lebih lanjut